Máy ảnh compact đầu tiên có thể quay video 4K đó là Panasonic